Feskekörka

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.5/10 (2 votes cast)

feske

Citatet

Feskekörka invigdes 1 november 1874. Den ritades av Göteborgs dåvarande stadsarkitekt, Victor von Gegerfelt. Med de karaktäristiska, spetsbågade fönstren och med en konstruktion utan mellanväggar eller pelare var Feskekörka en för sin tid futuristisk byggnad.

Hemsida: www.feskekörka.se
Adress: Rosenlundsvägen, Göteborg
Telefon: 031-137300
Mejl: feskekorka@goteborgaren.se

Läsa mer:

Bakgrund och historia
Fisken och i synnerhet sillen har som vi sett under vissa perioder betytt oerhört mycket för Göteborgs ekonomi och utveckling. Fiskeskutorna har på sin tid stakats ända in i stadens kanaler och präglat miljön i så stor utsträckning, att Göteborg ofta kallats Feskeläget.

Göteborgs Fiskhamn öppnades 1910. I 60 år pågick rörelsen i denna i kommunal regi. Ett av toppåren var 1960, då det infördes 67 200 000 kilo. Men sen började siffrorna att sjunka.

Man har förklarat det med att möjligheterna att avsätta fångsterna till priser som ger skälig lönsamhet blev problematiska. Västkustfiskarna sökte andra avsättningsområden, främst danska hamnar. Vidare besvärades man av konkurrens med den importerade fisken. Mellan 1960 och 1969 hade enligt jordbruksnämndens beräkningar den inhemska fångstens del av konsumtionen av fisk och fiskprodukter i Sverige reducerats från 76 till 47 procent. Enbart under 1969 köptes i Sverige fisk och fiskprodukter av alla slag för ca 1,2 miljarder kronor, men av denna summa svarade den svenskfångade råvaran för endast en tredjedel. Utfiskningen är naturligtvis också ett problem, likaså den starka avfolkningen från fisket.

En ihärdig Göteborgsikon
Den tydligaste ikonen för Göteborgs fisknäring är Feskekörka (ursprungliga namnet var ”Fiskehallen”), en fisk- och skaldjursmarknad belägen i centrala Göteborg utmed Rosenlundskanalen. Feskekörkas uppkomst sker 1849, då det beslutats att Gustav Adolfs torg ska bli ett så kallat paradtorg, och att fiskförsäljningen där ska flyttas. Den nya platsen för fisknäringen blir sålunda Rosenlundskanalen.

1871 avsätts ett fondbidrag om 75 000 kr för att bygga en fiskhall på det nya torget, inte minst för att förbättra saniteten. Feskekörka ritas av stadsarkitekten Victor von Gegerfelt och den nya byggnaden bär drag av både norska stavkyrkor i trä och gotiska stenkyrkor – vilket ger upphov till namnet, som först etableras i folkmun, och därefter blir allmänt vedertaget.

Idag, 2014, är Feskekörka fortfarande en uppskattad smlingsplats för alla som gillar färsk fisk och skaldjur.

Feskekörka, 7.5 out of 10 based on 2 ratings