Sekretesspolicy

  • På Guidegoteborg.com lämnar vi inte ut uppgifter om våra besökare till tredje part.
  • Vi använder ett externt statistikverktyg för att få information om våra besökare. Denna information syftar inte till personlig kartläggning, utan används för att förbättra användarupplevelsen av vår webbplats. Exempelvis kan det handla om att strukturera om sidor och material på hemsidan, så att det blir mer lättillgängligt för våra besökare.
  • Guidegoteborg.com använder ibland program från 3:e part, för att strukturera och uppdatera vår hemsida. Exempelvis är webbplatsens grundläggande struktur snickrad i WordPress och vi använder även Google Analytics för statistikinformation.

Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.